Ventilert stålpipe

Dårlig trekk er et velkjent problem og skyldes oftest et undertrykk i boligen. Dette er ofte tilfelle i moderne boliger som er meget tette og har mekanisk ventilasjon. Nordpeis ventilert stålpipe er en pen og teknisk riktig installasjon i forhold til nye byggforskrifter.

 

Ventilert stålpipe sørger ikke bare for å få avgassen ut, den forsyner også ovnene eller peisen med friskluft til forbrenningen. Pipen har en ekstra kanal som fører friskluft inn i ovnen. Det betyr at ovnen fungerer godt, uavhengig av trykket i rommet rundt. Pipe og ildsted blir her et lukket system.

Ovner som skal brukes sammen med ventilert pipe må være tette. De må være tilrettelagt for tilkobling av friskluft og ha selvlukkende dør.

Nordpeis unike tilluftskanal

Nordpeis ventilerte stålpipe har en egen tilluftkanal. Den er en slank kanal som monteres helt inntil ovnen bak og bidrar til god luft til ovnen.Kanalen er designet så den skal gå mest mulig et med ovnen.